Kontakti

kvadratići

boja

2GIM.JPG

Zdravka Grđan, prof., ravnateljica

Druge gimnazije Varaždin   

e-mail:zdravkagrdan@gmail.com

adresa: Hallerova aleja 6a, 42000 Varaždin

web:http://gimnazija-druga-vz.skole.hr/

boja

 

grude

Mladen Leko, prof. hrvatskog jezika

             ravnatelj  Srednje škole A. B. Šimića Grude                 

e -mail: ravnatelj@ssgrude.net

adresa: Dr. Franje Tuđmana 14, 88 340 Grude, BIH 

web:  http://srednjaskolaabs-grude.com/

boja

KŠC.JPGAnđa Tomić , prof. matematike,

ravnateljica  Opće gimnazije Katoličkog školskog centra

e-mail:andjatomic@yahoo.com

adresa: Srpska 30, 78 000 Banja Luka, BIH

web:http://www.kscbl.com/

boja

bitmap