O projektu

bitmap

 

Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

kvadratići

 

O PROJEKTU

boja

kvadratići

Zadatak ovog projekta je promicanje zajedništva, važnosti jačanja i suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske s ciljem očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja tradicije, hrvatskog jezika, kulture i nacionalne povijesti.

Projekt će obuhvatiti suradnju između učenika srednjih škola i njihovih roditelja, nastavnika srednjih škola, zainteresirane članove civilnog i gospodarskog sektora te javnosti. Naglasak ovog projekta jeste na podizanju svijesti o tome kako nacionalna pripadnost nije definirana zemljopisnim granicama, već ju definira jezik, kultura, tradicija, baština i povijest.

Istraživačkim pristupom učenici i nastavnici upoznat će se sa značajnim kulturnim lokalitetima, posebnostima lokalnih zajednica – običaji, kultura, glazba, ples, jela, kako bi se razvijale ideje o očuvanju tradicije u suvremenom svijetu kroz poduzetništvo.


kvadratići

CILJ PROJEKTA

boja

 kvadratići 

Promicanje i jačanje međunarodne suradnje škola i zajedništva s Hrvatima izvan RH te učenje o nacionalnom identitetu, tradiciji, povijesti i kulturi kroz promicanje poduzetništva i inovativnosti.

Učenike želimo educirati kako poboljšati svoja vlastita znanja i vještine radi aktivnog uključivanja na lokalno i globalno tržište rada te ih osvijestiti o tome kako je svaki pojedinac odgovoran za svoj profesionalni razvoj.

Projektom ćemo potaknuti razvijanje i uspostavljanje kulture suradnje, međusobnog uvažavanja i razumijevanja, dijaloga među učenicima, poštivanje i uvažavanje različitosti sudionika jer izgradnja zajednice u kojoj živimo moguća je jedino uz uključivanje svih njezinih sudionika.

Učenici će se motivirati za stjecanje digitalnih znanja i vještina kroz korištenje brojnih IKT tehnologija (prezentacijski alati, alati za razmjenu medija, alati za komunikaciju) te kroz njih razviti suvremene profesionalne kompetencije bitne za cjeloživotno učenje.


kvadratići

TKO JE SVE UKLJUČEN U PROJEKT?

boja

kvadratići

U pripremi međunarodnog susreta biti će uključeni učenici, roditelji, nastavnici i ravnatelji partnerskih škola kroz radne sastanke kako bi se operativno definirao projekt.

Ključna je izrada projektne dokumentacije: mape radionica, mape/baze podataka, power-point prezentacija, organizacija manifestacija sa zadatkom predstavljanja naučenih znanja i vještina.

Susret će se temeljiti na organizaciji predavanja u sklopu redovne nastave, radionica, okruglih stolova, izložbe i studijskih posjeta institucijama relevantnih za projekt.

Javnost će kontinuirano biti uključena u sve segmente provedbe projekta u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini kroz suradnju s medijima. Također, zainteresirana javnost imat će prilike sudjelovati na izložbi i prezentaciji završnih radova i rezultata projekta.


kvadratići

TKO JE UKLJUČEN U PRIPREMU SUSRETA?

boja

kvadratići

 • Druga gimnazija Varaždin                                      
 • Srednja škola A. B. Šimić Grude                         
 • Srednja škola blaženog Ivana Merza   Banja  Luka
 • Varaždinska županija                                                
 • Grad Varaždin                                                        
 • Udruga „Pametna špica“ Zagreb                               
 • Plesna škola Varaždin                                       
 • Gospodarska komora Varaždin                                 
 • OPG-i Varaždinske županije

kvadratići

KAKO SU UČENICI UKLJUČENI U PROJEKT?

boja

kvadratići

Učenici će biti uključeni u projekt na nekoliko razina:

 1. Smještaj učenika iz inozemnih partner škola u obiteljima.

 

 1. Organizacija međunarodnog susreta kroz aktivno i projektno učenje: učenici će zajedno sa svojim profesorima i ravnateljima sudjelovati u planiranju međunarodnog susreta kroz sve etape.

 

 1. U svrhu što kvalitetnije provedbe projekta i realizacije zadanih ciljeva i ishoda učenicima će se organizirati stručna predavanja na temu poduzetništva, poticanja kreativnosti i inovativnosti učenika u svrhu samozapošljavanja i socijalne uključenosti u društvu.

 

 1. Učenici će biti uključeni u projekt kroz sintezu tradicijskih i poduzetničkih znanja i vještina, a kao rezultat ove aktivnosti biti će stvaranje digitalnog učeničkog poduzetničkog inkubatora kao baze podataka.

 

 1. Usvajanje teorijskih znanja iz područja poduzetništva, konkretno stvaranje poduzetničkog načina razmišljanja i pokretanje budućih tvrtki naših učenika (stvaranje digitalnog učeničkog poduzetničkog inkubatora: stvaranje mape/baze podataka koju će učenici moći koristiti i nakon završetka projekta) kao i upoznavanje gospodarskih subjekata direktno na terenu.

bitmap