Druga gimnazija Varaždin pokreće jednogodišnji projekt u suradnji sa Srednjom školom A.B. Šimića Grude i Katoličkim školskim centrom Banja Luka

Druga gimnazija Varaždin u suradnji sa školama Srednja škola A. B. Šimića Grude i  Katoličkim školskim centrom "Bl. Ivan Merz"  Banja Luka ulazi u jednogodišnji projekt. Projekt proizlazi iz programa Međunarodne suradnje osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u EU programima za obrazovanje i osposobljavanje u skladu sa školama i ustanovama … Continue reading Druga gimnazija Varaždin pokreće jednogodišnji projekt u suradnji sa Srednjom školom A.B. Šimića Grude i Katoličkim školskim centrom Banja Luka